Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate/cookies

Această politică se referă la folosirea cookies pe WWW.MECLEROUTSOURCING.COM

Ce reprezintă cookies ?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex:
Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau
spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
La ce folosesc Cookies?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conținutului într-
un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o
experiență plăcută de navigare şi susţin eforturile Mecler si Mecler Group SRL de a oferi servicii
confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, publicitate
relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută
să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătățirea
structurii şi conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.
Cum folosește site-ul nostru cookies ?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fișiere temporare ce
rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-
ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii Cookie-
ului sau până sunt șterse manual de utilizator.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul şi anunţurile, pentru a oferi funcţii de reţele
sociale şi pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de reţele sociale, de
publicitate şi de analize informaţii cu privire la modul în care folosiţi site-ul nostru. Aceştia le pot
combina cu alte informaţii oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Tipuri cookies: interne
În urma unei vizite pe site-ul nostru se pot plasa cookie-uri în scopuri de:
Cookie-uri esenţiale. Necesare pentru funcţionarea site-ului. Putem folosi module cookie esenţiale
pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator
sau pentru a oferi funcţii specifice site-ului.
Cookie-uri de măsurare a traficului. Ne permite să recunoaştem şi să numărăm numărul de
vizitatori şi să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să
îmbunătăţim modul în care funcţionează site-ul.
Cookie-uri de funcţionalitate. Este folosit pentru a vă recunoaşte când vă întoarceţi la Site. Acest
lucru ne permite să personalizăm conţinutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după nume şi să vă
amintim preferinţele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
Cookie de targetare. Înregistrează vizita dvs pe site, paginile pe care le-aţi vizitat şi link-urile pe
care aţi dat click. Vom folosi aceste informaţii pentru a face site-ul şi mai relevant pentru

interesele dvs. De asemenea, există posibilitatea de a împărtăşi aceste informaţii unor terţe părţi,
tot în scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.
Tipuri cookies : terţă-parte
Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să fie folosite şi alte cookie-uri terţă parte (third-party)
pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului şi pentru a îmbunătăţi eforturile de marketing.
Urmărirea cookie-urilor/tracking cookies. Urmăresc comportamentul pe site şi îl leagă de alte
valori care să permită o mai bună înţelegere a obiceiurilor de utilizare.
Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a conversiei
utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienţa acestora.
Cookie-uri pentru parteneri. Oferă partenerilor noştri metrici de conversie pentru a-şi putea
optimiza eforturile de marketing plătite.
Cookies prelucrează date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin
utilizarea
Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste
date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
Care sunt opţiunile privind cookies
În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe
terminal în mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată
de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise
către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-
urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta însă anumite funcţionalităţi ale paginii web.
În acest sens Cookie-urile Esenţiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcţiona corect) nu
pot fi editate.
Pentru informaţii sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti
adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail: sales@meclerlogistics.com
Importanța folosirii cookies
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea
unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci
doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin
comportamentul de navigare.
Politica de Confidențialitate.

Mecler si Mecler Group SRL proprietar al site-ului
WWW.MECLEROUTSOURCING.COM ,a adoptat această Politică de Confidențialitate în vederea
alinierii operațiunilor de prelucrare a datelor personale conform cerințelor Regulamentului
679/2016UE și pentru a vă informa, conform obligațiilor legale ce ne revin ,în legătură cu
prelucrarea datelor personale . Operatorul prin măsurile tehnice și organizatorice adoptate
asigură protecția Datelor Personale ale tuturor clienților și/sau vizitatorilor website-ului
WWW.MECLEROUTSOURCING.COM .
Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate
de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1. Definiții

Date cu caracter personal: se referă la informații ce permit identificarea persoanelor, private
sau profesionale, cum ar fi nume complet, adresă poștală, cod poștal, telefon de contact, email,
etc.;
Prelucrare: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra
datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care,
singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
Persoană Împuternicită: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice
alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui Operator.
Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe State Membre ale
operatorului sau persoanei împuternicite din Uniunea Europeană atunci când operatorul sau
persoana împuternicită este stabilită în mai multe State Membre; sau prelucrarea datelor cu
character personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al operatorului sau
persoanei împuternicite în Uniune, dar care afectează în mod substanțial sau care poate afecta în
mod substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre; Autoritate de supraveghere:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

2. Când se colectează date personale și de la cine
Categoriile de persoane (vizate) ale căror date vor fi prelucrate de către Operator sunt clienții
persoane fizice (actuali, foști sau potențiali) ai Mecler si Mecler Group SRL, publicul larg, precum și
reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.
În cazul accesării site-ul WWW.MECLEROUTSOURCING.COM ca vizitator anonim, se vor colecta
automat câteva informații tehnice ,prin intermediul programelor de tip cookies pentru buna
funcționare a site-ului. Informațiile astfel colectate sunt anonime . Pentru înregistrarea unei
solicitări privind prestarea unui serviciu prestat de către Mecler si Mecler Group SRL, vă vor fi
solicitate ,cu acordul dvs., prin intermediul formularelor ce se găsesc în secțiunea ”Formulare”
aflată pe site-ul nostru următoarele informații:
a) nume, prenume, adresa, telefon, email , cetățenie;
b) nume , prenume, adresa, telefon, email, cetățenie, pregătire profesională, experiență
profesională;
c) nume, prenume, telefon, email, fax;
După caz, și în funcție de serviciul solicitat, este posibil să fie necesar să colectam și alte date
cu caracter personal, în special atunci când se furnizează și servicii de transfer financiar, cum ar
fi: un cont bancar, etc.
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să vă îngrijiți ca datele furnizate
Operatorului spre prelucrarea să fie complete, actualizate şi corecte.

3. Scopul prelucrării

Mecler si Mecler Group SRL prelucrează Date Personale în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document :
– prestarea serviciilor prezentate prin intermediul site-ului WWW.MECLEROUTSOURCING.COM ;
– realizarea unor obligații legale (facturarea şi încasarea serviciilor, înregistrare RECOM) ;
– promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau
personalizate vizând serviciile prestate de către societate ;
– auditarea ,dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite;
– gestionarea relației cu clienții;
– îndeplinirea oricăror interese legitime incidente ;
Este important de știut că refuzul acordării accesului la aceste Date Personale poate determina
imposibilitatea furnizării de către Operator a produselor/serviciilor solicitate.
Mecler si Mecler Group SRL va considera toate informațiile personale la care va avea acces ca fiind
confidențiale şi nu le va transmite altor entități în afara celor menționați în prezentul document
fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat .
4. Baza legală a prelucrării de Date Personale

Datele Personale sunt colectate de către Mecler si Mecler Group SRL pentru a fi prelucrate numai
în scopurile declarate ,respectând condițiile impuse în Art.6 (1) din Regulamentul 679/2016UE :
(a)- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b)- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;
(c)- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
(f)- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte
terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în
special atunci când persoana vizată este un copil.

5. Destinatari ai datelor Personale
Destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator pot fi :
– Mecler si Mecler Group SRL prin personalul autorizat al societății ;
– companiile afiliate Operatorului și/sau Operatorii Asociați, care împreună procesează datele
dvs. ca parte din executarea unui contract ;
– firme de curierat ;
– societăți financiare pentru procesarea plăților electronice ;
– partenerii Împuterniciți ai Mecler si Mecler Group SRL (ex: administrator site,
contabilitate, etc.);
– după caz ,autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în
limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate);

6. Perioada de păstrare a Datelor Personale

Mecler si Mecler Group SRL va prelucra datele cu caracter personal strict atât cât este necesar
pentru realizarea scopurilor enumerate ,fără a depăși termenul maxim de 10 ani ,excepție făcând
prevederile legale privind arhivarea anumitor documente. Ulterior încheierii operațiunilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi
distruse folosindu-se metode profesionale garantate și respectând procedurile aprobate .
Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul, privind prelucrarea datelor, oricând şi fără să
fie necesar să indice un motiv ,fie prin formularea unei solicitării scrise ce poate fi transmisă la
adresa de e-mail: sales@meclerlogistics.com
Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, informațiile clientului vor fi șterse ,
orice informație legata de istoricul privind comenzile acestuia urmând a fi anonimizate iar
persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de
societatea noastră .

7. Asigurarea confidențialității Datelor Personale

Pentru a asigura securitatea , integritatea ,evitarea utilizării neautorizate , precum şi eventualele
abuzuri, Mecler si Mecler Group SRL a implementat tehnologii avansate de securitate și le-a
asociat cu politici şi proceduri de sistem adecvate.
Trebuie însă știut că securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele publice de internet nu
poate fi niciodată total garantată. Mecler si Mecler Group SRL depune toate eforturile în privința
protejării datelor transmise către website-ul WWW.MECLEROUTSOURCING.COM
Orice transmisie de date însă se face pe riscul persoanelor vizate.
8. Drepturile Persoanelor Vizate privind protecția datelor

Conform GDPR persoanele vizate au : dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opoziție în cazul folosirii proceselor automatizate de prelucrare a datelor
personale.
În cazul apariției unor suspiciuni legate de nerespectarea drepturilor mai sus menționate,
persoana vizată poate depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate
mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor
repetitiv, Mecler si Mecler Group SRL poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la adresa de e-mail:
sales@meclerlogistics.com

9. Responsabil cu Protecția Datelor

Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al Mecler si Mecler Group SRL poate fi
contactat la adresa de mail: sales@meclerlogistics.com

10. Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți că datele cu caracter
personal prelucrate de către Mecler si Mecler Group SRL constituie elemente determinante pentru
accesarea serviciilor oferite de Mecler si Mecler Group SRL şi/sau derularea activității
comerciale/contractuale.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la
fiecare utilizare a website-ului WWW.MECLEROUTSOURCING.COM prezentele prevederi, pentru a
fi
tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului WWW.MECLEROUTSOURCING.COM, ulterior modificărilor, noile
prevederi acestea se vor considera acceptate.